Telegrammer fra Vinterkrigen – læs med dag for dag

Det er skrevet et hav af krigsromaner og –memoirer om de finske krige, Vinterkrigen, Fortsættelseskrigen og Laplandskrigen, som udgør det, der for resten af verden var 2. verdenskrig. Og der udkommer stadig nye titler, selv om antallet af krigsveteraner, og dermed forfattere, netop i disse år af naturlige årsager skrumper gevaldigt ind.

Størstedelen af denne litteratur er aldrig udgivet på andet end finsk, eller højest finlandssvensk, men det er nok også for svært for helt udenforstående at sætte sig ind i, hvad krigene betød for disse mænd og kvinder, der deltog under ganske andre omstændigheder end de fleste andre steder i Europa. Alligevel er der mange interessante deltaljer, hvis da ellers krig kan være interessant.

For de læsere, der skulle være interesserede, er der nu mulighed for at læse med i telegrammerne fra Vinterkrigen på nettet, idet Den Finske Forsvarsmagt har publiceret et udvalg af telegrammerne fra Markku Onttonens tv-dokumentarprogram ’Talvisodan henki’ (Vinterkrigens ånd). Netstedet er opbygget, så man kan søge dag for dag efter dagens krigstelegrammer mm.

Og blandt andre søgesteder om krigene finder man desuden Det Finske Krigsarkivs netsted med en database over faldne i krigsårene 1939-1945. Der kan ganske enkelt søges på et personnavn i denne database, som baserer sig på det register, som Finlands Krigsveteransforbund påbegyndte i 1985, men siden har overgivet til Krigsarkivet.

Endelig finder man også en database over krigsdøde fra borgerkrigsårene 1914-1922. Denne database omfatter over 35.000 døde i krigen, hvoraf 97% mistede livet under krigen i 1918 og dens efterspil. Databasen er en forenklet udgave af en større undersøgelse af døde under krigen, men til forskningsformål findes der desuden en mere detaljeret navnedatabase.

Og hvis en eller anden blandt læserne er mere interesseret i, hvad Den Finske Forsvarsmagt står i dag, så finder man på Forsvarmagtens netsider også et lille faktahæfte om det finske forsvar for 2003 i lommeformat og PDF-format.

Endelig findes også forskeren Tomas Ries publikation fra 1999 med titlen ’Finland and NATO’, hvori han gengiver sit personlige bidrag til diskussionen om Finlands forhold til Nato, dog publiceret på Forsvarsmagtens netsider.