Ahtisaaridagen – en symbolværdig mærkedag

Det er første gang, at Ahtisaaridagen arrangeres (2011), ligesom det er også første gang, at en finsk mærkedag med symbolværdi har fået sit eget logo. Et tidløst symbol, der indeholder to billeder, nemlig en flyvende due og to hænder som trykker hinanden. Dobbeltbetydningen skal fremhæve tematikken for Ahtisaaridagen: Duen symboliserer fred og hænderne forsoning.
Hensigten med mærkedagen er at hæve profilen for fredsarbejdet, især ved at betone betydningen af uddannelse, kundskab og kommunikation. Ideen til dagen stammer fra delegationen for Finlands landevaremærke, som bad det finske udenrigsministerium om at arrangere en Ahtisaaridag.

Tidligere på året deltog udenrigsministeriet i et seminarium i anledning af 10-års jubilæet for Crisis Management Initiative, som Ahtisaari er fadder til. Nu deltager det finske udenrigsministerium sammen med det finske undervisnings- og kulturministerium og den finske undervisningsstyrelse i arrangementet af Ahtisaaridagen, der finder undtagelsesvist sted den 16. november i skoler rundt om i landet. Hovedarrangementerne for festlighederne i år henlagt til Uleåborg (Oulu), hvor præsident Martti Ahtisaari besøger de to skoler Kastellin koulu og Oulun lyseo. Om eftermiddagen deltager han desuden i en paneldiskussion, arrangeret af Uleåborgs universitet. Diskussionen optages elektronisk og kan siden følges på internettet. Ahtisaaridagen kulminerer med koncerten Fred! i sportshallen Ouluhalli, hvor bl.a. Paleface, Jätkäjätkät og Satellite Stories optræder.

Desuden deltager 170 skoler fra 65 lande, som er med i netværket Environment Online (ENO) i dagens tema med fred og forsoning, bl.a. ved at plante et træ, og via en netdebat. Ideen er at øge bevidstheden om konfliktforebyggelse og konfliktløsning både i elevernes egen skole og i international sammenhæng. Det centrale tema er at lære at tage ansvar og samarbejde med andre på en måde, så konflikter undgås. Og opstår der en konflikt, skal man lære at finde en løsning, som alle parter kan være tilfredse med.

Fremover er det meningen at højtideligholde dagen på selve navnedagen for Martti, der falder den 10. november, altså martinpäivä.

Martti Ahtisaari var Finlands præsident i årene 1994-2000, og blev i 2008 den første finne, som er tildelt Nobels Fredspris.