Finland deltager i grænsebevogtning i Middelhavet

Med de stadig tiltagende illegale indvandringer og flygtningestrømme har flere Middelhavslande stigende besvær med at bevogte sine søgrænser og har derfor via det europæiske grænsesikkerhedsagentur, Frontex, bedt de øvrige EU-lande om praktisk hjælp til forskellige operationer.

Finsk Dornier 228 overvågningsfly
Foto: Finlands Grænsegendarmeri

Finland bidrager umiddelbart via Frontexoperationen Aeneas 2011 ved at sende det ene af Finlands Grænsegendarmeris to overvågningsfly af typen Dornier 228 specielt udstyret til søovervågning til Brindisi i Italien, som er en del af den intensiverede overvågningen af områdets søgrænser. Flyoperationerne har dog ingen forbindelse med overvågningen af det libyske flyveforbud i henhold til FN’s Sikkerhedsråds resolution. Grænsegendarmeriets overvågningsfly med besætning deltager i perioden 25.4. – 27.5.2011 på grænseovervågningsopgaver til Middelhavet ved den italienske sydøst- og sydkyst. Dorniermaskinen vil desuden som planlagt blive genudsendt i år til Middelhavsområdet i september-oktober med overvågning af den spanske sydkyst.

Desuden deltager Finlands Grænsegendarmeri allerede i overvågningen af landegrænsen mellem Grækenland og Tyrkiet med hundepatruljer under koordination af Frontexprojektet Poseidon. Desuden deltager Grænsegendarmeriet i Poseidon i perioden 2.5. – 4.9.2011 med udsendelsen af en hurtiggående patruljebåd med to besætninger til overvågning af den ydre søgrænse i Det Græske Øhav ind mod Tyrkiet.

Foto: Finlands Grænsegendarmeri