Forårets studentereksamen er i fuld gang

Forårets skriftlige studentereksamener er fuld gang, og mandag var det tur for fristil på modersmålet. Måske lidt underligt formuleret, men ikke alle har jo finsk som modersmål  her i landet, selv om der var næsten 28.300 studerende indskrevet til at aflægge eksamen på det sprog og 2.130 med svensk som modersmål.

Eksamineringer forsætter endu to uger og den sidste eksamensdag er onsdag den 28. marts, hvor det også er tid for de samiske modermålseksamener.

I Lapland er der desuden hele 9 studerende med nordsamisk og for første gang nogensinde én studerende med skoltsamisk som modersmål. Ellers har de samiske sprog svære tider, eftersom flere og flere samer i alle tre nordiske lande bor uden for de traditionelle samiske områder hovedsageligt på Nordkalotten. De bliver i stedet for citysamer i de sydlige storbyer med helt andre uddannelser og erhverv end de traditionelt samiske.

Läs mere om de finske studentereksamener (på svensk, finsk, engelsk, tysk eller fransk): http://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/index.html