Forskningsstationen Aboa får sommerbemanding

Søndag, den 5. januar 2014 drager besætningen på 2 kvinder og 3 mænd i FINNARP 2013-ekspeditionen afsted til den finske forskningsstation Aboa i Antarktis via Kapstaden, hvorfra de flyver videre til flyvepladsen ved den norske forskningsstation Troll, som er en helårsstation, og derfra via nærmeste nabobeboelse, den tyske station Neumayer III, inden de regner med at være fremme den 9. januar 2014.

Sammen med den norske station skal finnerne i samarbejde med et amerikansk universitet forske i opvarmningen af klimaet, bl.a. ved at opsende vejrballoner, der modsat gængse vejrballoner kan fjernstyres. Desuden skal de udføre vedligeholdelsesarbejde på hovedgeneratoren og opstille en ny vejrobservationsstation. Ekspeditionen vender tilbage til Finland i begyndelsen af marts via den russiske forskningsstation Novolazarevskaja og flyver derfra til Kapstaden og videre hjemover.

FINNARP, Finnish Antarctic Research Programme, er underlagt Meterologisk Institut i Finland, og forskningsstationen blev bygget allerede i 1988 i umiddelbar nærhed af den svenske forskningstation Wasa på Vestfjella i Dronning Maud Land, 130 km fra kysten og 5.000 km fra Kapstaden. Aboa blev udvidet i 2002-03 og har arbejds- og overnatningsfaciliteter til 12 personer samt nødherberge til i alt 18 personer. Aboa er opkaldt efter den latinske betegnelse for Åbo, og stationen, som er tegnet og bygget af Den finske stats tekniske forskningscentral, VTT, ligger på en nunatak kaldet Basen. Stationen er finansieret af det finske Handels- og Industriministerium.

 

Forskningsstationen Aboa (på engelsk og finsk): http://www.antarctica.fi/in-english

Forskningsstationen Troll (på norsk): http://www.npolar.no/no/om-oss/norsk-polarinstitutt-i-sor/troll.html

Forskningsstationen Wasa (på svensk): http://www.polar.se/om-oss/forskningsplattformar/forskningsstationer

Forskningsstationen Neumayer III (på engelsk og tysk): http://www.awi.de/en/infrastructure/stations/neumayer_station/

Forskningsstationen Novolazarevskaja (på engelsk og russisk): http://south.aari.nw.ru/stations/lazarev/lazarev_en.html#top