Hastigheden ned for vinteren

I denne uge (43/2011) vendes skiltene med hastighedsbegrænsning på over 9.000 km af Finlands vejnet. På motorvejene nedsættes den højest tilladte hastighed fra 120 til 100 km/t og på motortrafikveje og øvrige hovedveje fra 100 km til 80/t i vinterhalvåret. Det sker udelukkende i et forsøg på at begrænse omfanget af trafikulykker som følge af vinterføret og -mørket. I marts-april drejes skiltene igen tilbage til fuld hastighed.

Finland har (2011) 779 km motorveje og 124 km motortrafikveje og et samlet vejnet på 454.000 km.