ILO-konventionen og samerne

Allerede i 1990 og 1996 ratificerede Norge og Danmark Konventionen vedrørende oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater, men for samernes vedkommende mangler både Finland, Rusland og Sverige at gøre det samme.

Nu ser det imidlertid ud til, at den finske regering agter at give samerne medbestemmelse i spørgsmål landområderne, selv om visse samer virker afvisende.

Læs selv YLE-artiklen om initiativet (på svensk): http://svenska.yle.fi/artikel/2012/12/07/utokade-rattigheter-samerna

Og se tv-indslaget fra aftenens tv-nyheder om sagen (4 minutter) (på svensk): http://arenan.yle.fi/tv/1764215/#/play

ILO-konvention nr. 169 kan læses her (på engelsk): http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312314