Jagtsæsonen 2011 indledes

Jagtsæsonen 2011 er allerede tyvstartet den 1. august i Finland med jagt på ræv, mårhund, mink, skovmår, lækat, ilder og grævling. Desuden gives der tilladelse til jagt fra samme dato på ravn (kun i området med rensdyrhold), krage, skade, sølvmåge og svartbag samt vildsvin og én enkelt nordamerikansk bæver (Castor canadensis).

Og netop nu hvor skoleåret starter, indledes jagten i dag, den 10. august, på ringduen (Columba palumbus). En jagt som dog efter europæiske forhold er yderst beskeden, idet de finske jægere kun nedlægger 10.-15.000 duer. Noget der næppe kan undre, når jagtsæsonerne på naturens øvrige dyr byder på næsten hvad som helst.

Tjur (hane)

Sæsonen for vandfugle og bjørne starter allerede den 20. august og snart efter følger jagten på mindre vildt som harer og sneharer samt hønsefuglene tjur (Tetrao urogallus), urfugl (Tetrao tetrix) og forskellige ryper. Senere står det større vildt med hovedsageligt elgene for tur, men også los og ulve har sine jagtkvoter.

De almindelige rensdyr, tamrenerne (Rangifer tarandus), er derimod husdyr, som tilhører en lokal bonde, mens de vilde skovrener (Rangifer tarandus fennicus) i er så voldsom tilbagegang i Kajanaland, så der næppe gives nogen jagttilladelser i år. Tidligere har der årligt været givet et dusin tilladelser, men først og fremmest på individer, men helt klart har kunnet anse for bastarder. På grænseområder mellem rensdyrholdningen og skovrenernes revir sker det, at der forekommer afkom på kryds – til trods for, at der faktisk findes et 30 km langt skillehegn med en enkelt færist eller to på de krydsende skovveje.