Juletog i rask takt

De finske statsbaner VR regner med, at der rejser ca. 500.000 passagerer med indenrigstogene under jule- og nytårsperioden. Alle nat- og biltog nordover er for længst så godt som udsolgt på de travle rejsedage. I alt transporteres der 7.000 biler og 20.000 passagerer med soveplads nordpå med VR. Ligesom tidligere er nattogsturene i år øget med flere ekstrature i hele vinterperioden. Den nordgående trafik er netop livligst fredag og lørdag lige op til jul. Der er næsten alle pladser i dagtogene udsolgt. På flere strækninger er der indsat ekstra ture i dagtimerne i dag, hvor der køres sammenlagt 179 ture med alt disponibelt materiel. De fleste af IC-togene har indsat dobbeltdækkervogne af alle vogntyper, hhv. siddevogne, spisevogne og sovevogne, ja endda styrevogne – alle finskbyggede.

Fjerntogstrafikken sagtner midt på juleaftensdag og hen mod aftenen standser den helt. På 1. juledag genoptages trafikken gradvist frem til middagstid. Returtrafikken sydover fordeler sig i år på flere dage, fra 2. juledag til nytårsaftensdag. Der er stadig plads i dagtogene sydover, mens nattogene er ved at være udsolgt. På 2. juledag og nytårsaften køres efter søndagskøreplan. Desuden er der afvigelser i køreplanen på helligtrekongersdag.

Julen ses og høres på mange måder på jernbanestationerne. På de travleste stationer er der guider på perronerne i under juleugen. Spisevognenes udbud omfatter juleboller, varme drikke, mens der på de travleste ture langs stambanen sælges drikkevarer og pizza i passagervognene.

Flere tog til Rusland ved årsskiftet – turismen øger

Årsskiftet er en livlig rejsetid også i togtrafikken til og fra Rusland. Udover de faste Tolstoj-tog er der desuden indsat 14 ekstratog mellem Helsingfors og Moskva. Derudover er kapaciteten i de fire Allegro-tog mellem Helsingfors og Skt. Petersborg øget, så der er plads til dobbelt så mange rejsende i højhastighedstogene.

I togene mellem Finland og Rusland rejser der mere end 450.000 passagerer, og 40.000 af disse sker ved årsskiftet. Togturismen mellem Rusland og Finland er i 2017 øget med 23%.

VR’s køreplaner og andre oplysninger (på svensk, finsk, engelsk og russisk):
www.vr.fi/cs/vr/sv/etusivu_sv

Selv om det ikke bliver hvid jul i Helsingfors, så oversprøjtes togene til juletrafikken lige som i 2010, for i resten af landet er der sne overalt.