Masser af flag og fejringer

Fejringen af Finlands Selvstændighed tager næppe slut før efter, at året er omme, men netop i denne uge kulminerer den med festlige højtideligheder og arrangementer over alt i Finland. I alle landets skoler inddrages både elever og lærere i arrangementer inden og uden døre med generalprøver i morgen for at løbe af stablen på tirsdag, eftersom som onsdag, den 6. december, sådan som altid naturligvis er fridag for alle. I år bliver det derfor til mere end den traditionelle militærparade, denne gang i Kuopio og Helsingfors, og ”glofest”, når der er bal i den borgerlige på Præsidentpalæet, som traditionelt transmitteres det meste af aftenen.

Normalt er det kun på midsommernatten, at det er tilladt at flage natten over, men i årets anledning hejses det blåhvide flag, tirsdag, den 5.12. klokken 18 på alle landets flagstænger. Og flagningen fortsætter natten over frem til Selvstændighedsdagsaften, kl. 22. Dog udelukkende på betingelse af, at flaget er ordentligt oplyst i de mørke timer, så det er synligt; men eftersom polarmørket allerede er sat ind mere eller mindre i store dele af landet, så virker det påbud fra Indenrigsministeriet logisk nok. Og så er det trods alt frivilligt, om man vil flage.

Det finske Indenrigsministeriums anvisninger om flagningen: www.intermin.fi/sv/flagga-och-vapen/flaggdagar-och-tider/2017#sjalvstandighetsdagen

Skulle en udlandsfinlænder eller anden have lyst til at deltage i Indenrigsministeriets opfordring til finsk ”flagningstalko” og tage et billede, så kan man sende billedet ind her www.intermin.fi/sv/flaggar og ifølge det danske Justitsministerium er det tilladt at flage med bl.a. de nordiske flag uden at indhente særlig tilladelse på forhånd.

www.justitsministeriet.dk/arbejdsomraader/flagning/udenlandske-flag

Der kan læses meget mere om fejringen og festlighederne på hundredårets hjemmeside her:
www.suomifinland100.fi/?lang=sv

YLE Svenska har i øvrigt bedt fire finske historikere om, at skrive om det hundredårige Finland, og i dagens anledning har historikeren Johanna Wassholm fra Åbo Akademi skrevet en artikel til langlæsning med spørgsmålet om, hvorvidt historiske fejringer samler eller deler vandene (på svensk): www.svenska.yle.fi/artikel/2017/12/03/langlasning-historiska-jubileer-enar-och-splittrar-finns-det-plats-for-ett