Præsidentskiftet 2012

Præsidentskiftet sker den 1. marts 2012 og foregår nogenlunde efter nedenstående plan: (og for de, der ikke fik lejlighed til at følge det, er det muligt til udgangen af marts at se med via hhv. YLE Arenan (på svensk) og YLE Areena (på finsk). Se allernederst i her artiklen!)

 

Begge præsidenter, den afgående præsident Tarja Halonen og den tiltrædende præsident Sauli Niinistö, ankommer sammen til Rigsdagsbygningen.

 

11.50              Republikkens Præsident Tarja Halonen inspicerer æresgarden, hvorefter begge præsidenter begiver sig til plenarsalen inde i Rigsdagsbygningen.

Den afgående præsident holder en tale for Rigsdagen, som besvares af Rigsdagens formand, Eero Heinäluoma.

 

Derefter afgiver den kommende præsident i henhold til Finland grundlovs § 56 en højtidelig forsikring for Rigsdagsforsamlingen på begge landets to hovedsprog med ordene:

Minä Sauli Väinämö Niinistö, jonka Suomen kansa on valinnut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan, että minä presidentintoimessani vilpittömästi ja uskollisesti noudatan tasavallan valtiosääntöä ja lakeja sekä kaikin voimin edistän Suomen kansan menestystä.”

Jag Sauli Väinämö Niinistö, som av Finlands folk har valts till president för republiken Finland, försäkrar att jag i utövningen av presidentämbetet redligt och troget skall följa republikens konstitution och lagar samt efter all min förmåga främja det finska folkets välfärd.”

 

                         Herefter fremsætter Rigsdagens formand, Eero Heinäluoma, Rigsdagens hilsen til den nyindsatte præsident, som slutter af med en tale til Rigsdagen.

 

12:45             Republikkens Præsident Sauli Niinistö inspicerer æreskompagniet foran Rigsdagsbygningen.

Herefter begiver de to præsidenter sig sammen ad Mannerheimsvägen og Nordre-Esplanaden til præsidentpalæet.

 

12:55             Hilser præsidenterne med ægtefæller befolkningen fra præsidentspalæets balkon ud mod torvet på havnen.

 

13:20             Præsident Tarja Halonen og dr. Pentti Arajärvi tager afsked med cheferne for det diplomatiske korps på ca. 100 personer i Spejlsalen.

Præsident holder en afskedstale, som besvares af diplomatkorpets ældste repræsentant, i dette tilfælde Ruslands ambassadør, Aleksandr Rumjantsev.

 

13:50             Præsident Tarja Halonen med ægtefælle tager afsked med repræsentanter for regeringen, statsembederne og de øverste statstjenestemænd på i alt 220 personer i Rigssalen.

Præsident holder sin afskedstale, som besvares af statsminister Jyrki Katainen.

 

14:20             Republikkens Præsident Sauli Niinistö og fru Jenni Haukio hilser på repræsentanterne for det diplomatiske korps i Spejlsalen. Korpets ældste, den russiske ambassadør  hilser og byder den nye præsident velkommen, mens Sauli Niinistö besvarer hilsenen.

 

14:40             Republikkens præsident med frue møder regeringens repræsentanter og de statslige embeds- og tjenestemænd i Rigssalen.

Statsministeren holder en tale, som Republikkens Præsident besvarer.

 

15:00             Ceremonien afsluttes med en lykønskning, hvor der skåles i mousserende vin.

 

Alle ovenstående klokkeslæt er finsk vintertid. Og i dagens anledning er det naturligvis flagdag over hele landet.

 

Ceremonien transmitteredes i Radio Suomi, YLE TV1 og FST5 samt direkte via internettet.

I resten af marts måned er det muligt at kigge med via YLE Areanan (på svensk): http://arenan.yle.fi/video/1330604083530 (varighed 1 h 25 min.) og kan også ses i udlandet.

På finsk kan den første del af programmet tilsvarende følges via YLE Areena: http://areena.yle.fi/video/1330609244671  (varighed 1 h 38 min.) og 2. del: http://areena.yle.fi/video/1330619089768 (varighed 2 h 36 min.) og kan her også ses i udlandet.

Ingen af programmerne er dog tekstet.