Strålekilderne fra Østersøområdet er samlet ind

I et nordisk-russisk samprojekt, der er finansieret af Finland, Norge, Sverige og Rusland, er nu alle de tiloversblevne RTG-fyr fra sovjettiden Østersøen blevet fjernet. Efter projektets oprindelige plan var der afsat tid helt frem til udgangen af 2012 for at fjerne strålekilderne. De sidste kilder blev dog allerede i midten af september samlet ind fra de gamle sovjetiske fyr i Den Finske Bugt.

RTG-fyr drives med energi fra en radioaktiv strontiumkilde. Fyrene udgjorde efterhånden en sikkerhedsrisiko, eftersom deres strålekilder kunne anvendes til fremstilling af en såkaldt beskidt bombe. Men en manglende beskyttelse på de forældede apparater udgjorde efterhånden også en sikkerhedsrisiko for dem, der bevægede sig i farvandet. Projektets målsætning har samtidigt været at skifte energikilden ud til solceller eller en direkte strømtilførsel og at forny lanternerne på fyrene.

De fjernede strålekilder transporteres nu i deres strålebeskyttende kapper til Moskva, hvor beskyttelseskappen fjernes i et varmekammer, mens isotopkilden emballeres i en container til videre transport. Containerne transporteres til slutdeponering i Majak Atomaffaldsanlægget ved Oziorsk i Ural. Strontium-90-isotopens halveringstid er 29 år.

Det finske udenrigsministerium har i årene 2009-2011 financieret projektet med i alt 1,5 mio. EUR svarende til 10 % af de samlede projektomkostninger. Strålingssikkerhedscentralen i Finland, STUK, har deltaget i overvågningen af anvendelsen af projektmidlerne og i gennemførelsen af selve projektet.