Tilfælde af afrikansk svinepest i Karelen

De karelske myndigheder bekræftede i slutningen af februar, at der er konstateret tilfælde af afrikansk svinespest (ASF) i svinebesætningen på to private gårde i Segezja-området i Hvide-Karelen 160 km fra den finske grænse. Endnu er det uvist, hvorfra smitten stammer; men der har været konstateret sygdomsudbrud i efteråret 2009 i Skt. Petersborgsområdet, og igen i januar 2011 i Leningradregionen, i marts i Skt. Petersborgsområdet, i april i områder omkring Murmansk og Arkhangelsk.

Sygdommen, der forårsages af en virus, er særdeles smitsom blandt såvel vildsvin som tamsvin, men er ikke farligt for mennesker. Den bredes særdeles let med køretøjer, beklædningsgenstande, madrester, kødkonserves mm.  Der må ikke importeres svin, svinekød eller fødevarer, lavet af svinkekød, fra de sygdomsramte områder, ejheller til eget forbrug! Sygdommen er aldrig forekommet i Finland eller Danmark.

I Segezja har myndighederne indført de nødvendige desinficerings- og karantæneforanstaltninger, og svinestaldene er revet ned og brændt, lige som de 8 inficerede svin er brændt på stedet.

Tilfældene er bekræftet af Den Karelske Republik Ministerium for Landbrug, Fiskeri og Jagt på basis af de veterinære myndigheders undersøgelsesresultater den 25. februar 2012.

Levnedsmiddelsikkerhedsinstansen Evira (på svensk, finsk og engelsk):  www.evira.fi eller om afrikansk svinepest: http://www.evira.fi/portal/se/djur/aktuellt/?bid=2914

Den Karelske Republiks Ministerium for Landbrug, Fiskeri og Jagt (på russisk):  mcx.karelia.ru