Voldsom kælkeulykke midt på Buolbmátjávri

Lørdag middag (16-03-2012) omkom tre personer i et frontalt sammenstød mellem to motorkælke i kælkesporet midt på Buolbmatjávri lige syd for grænsen til Finnmark. En karavane på 8 motorkælke på safaritur nordover fra Gámas til Njuorggán, da en af de midterste motorkælke stødte frontalt ind i en sydgående motorkælk. De tre første motorkælke nåede dog at vige for den modgående, men ikke den fjerde kælk. Temperaturen på stedet var omkring -20 ºC, og den ophvirvlende snefygning kan have forringet udsynet.

Ægteparret var hjemmehørende i Njuorggán, mens den anden mand var fra Sydfinland. Alle, der var i alderen 50 år, omkom, selv om en ambulance fra Ohcejohka, kun 60 km fra ulykkestedet, nåede frem og kunne indlede genoplivning med det samme.

Samtidigt indløb alarmen til den vagthavende redningsleder hos Hovedredningssentralen i Nord-Norge kl. 11:32, som sendte en SeaKing akutlægehelikopter afsted fra Lakselv lufthavn, Banak, men da den var fremme kl. 12:30 var alle de forulykkede konstateret omkommet, hvorved helikopteraktionen blev afblæst, alt mens det finske redningsmandskab fortsatte deres arbejde. En finsk havarikommission skal undersøge de nærmere omstændigheder omkring ulykken, som har ramt hårdt i det lille samfund i Ohcejohka.

Det finske politi har foreløbigt ingen mistanke om, at der skulle have været alkohol involveret i ulykken, ligesom begge motorkælke var i god stand og alt udstyret i orden. Alle implicerede bar styrthjelm.

Politiet mistænker heller ikke, at der har været tale om fartoverskridelse, idet fartbegrænsningen for kælkespor på tilfrosne søer er 80 km/t.

Det er yderst sjældent, at der sker voldsomme frontale sammenstød mellem to motorkælke. Dødsulykker forårsages oftest ved at føreren kører mod et træ eller motorkælken går i en våge. I 1992 omkom 21 personer og i 2011 5 personer ved kælkeulykker i Finland, og antal ulykker har været for nedadgående siden vinteren 2008-09, selv om der kører flere og flere motorkælke overalt i landet. Ved årsskiftet var der over 125.000 indregistrerede motorkælke i Finland, og den eneste europæiske producent findes i Rovaniemi.

Kort over det omtalte område findes her:
www.paikkatietoikkuna.fi/web/sv/kartfonstret?zoomLevel=5&coord=538302_7762993&mapLayers=base_35+100+&showMarker=true&forceCache=true&noSavedState=true