YLEs tv-nyheder på finsk tegnsprog fylder 25 år

Og i den anledning er jubilæumsudsendelsen ekstraordinært udvidet fra de sædvanlige 5 minutter til en hel time sendetid, kl. 17:00 i dag, den 10. januar 2019 på YLE Areena. Dog kan udsendelsen ikke følges i udlandet.

Den allerførste udsendelse sendtes den 10. januar 1994 med Thomas Sandholm, som ankermand. Udsendelsen har været stort set den samme siden begyndelsen. En døv ankerperson læser nyhedstelegrammer op på tegnsprog, mens en hørende journalist læser samme nyheder højt. Derved ses udsendelsen nu dagligt af godt 400.000 seere.

Man regner med, at der i Finland er 3-5.000 døve med finsk tegnsprog som modersmål og samtidigt 6-9.000 hørende personer, som anvendes finsk tegnsprog som modersmål, andet sprog eller fremmedsprog.

TV-nyheder på tegnsprog: https://www.fokusfinland.dk/tv-nyheder-pa-tegnsprog/